kjonnsforskning.no

Fantastikk og seksualitet i Sigurd Mathiesens novelle "Syke perioder"

Innhold
Menns sex med menn representert i tekst
Det fantastiske og det faktiske
Subjektets grenser
Dobbeltgjengeren De-Place
Sex menn imellom - forsøk på å rekonstruere en kontekst
Kastrasjon
Sykdom som metafor
Den urolige teksten

Forfatter(e):
Waage, Lars Rune
Publisert i:
Langås, Unni (red.): Den litterære kroppen: artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag
Utgivelsesår:
2005
Utgiver:
Høyskoleforlaget
Sideantall:
S. 121-139
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet