kjonnsforskning.no

Bokanmeldelse. Jørgen Lorentzen: Maskulinitet : blikk på mannen gjennom litteratur og film

Lars Rune Waage anmelder Jørgen Lorentzens bok Maskulinitet. Blikk på mannen gjennom litteratur og film. Hva er et mannfolk, spør Lorentzen, og presenterer ifølge Waage et fint bidrag i arbeidet med å sette fokus på menn som kjønnede individer innenfor ulike kunstneriske uttrykk. Men Waage beklager bokas heteronormativitet. Bare en av de analyserte tekstene åpner for å si noe om homoseksualitet. Waage mener rom for analyse av flere seksuelle orienteringer kunne vist et mer komplekst og spenningsfylt bilde av maskulinitet, som et fenomen preget av forskyvninger og forhandlinger.
(Omtale fra Tidsskrift for kjønnsforskning)

Forfatter(e):
Waage, Lars Rune
Publisert i:
Tidsskrift for kjønnsforskning
Nummer:
1-2
Utgivelsesår:
2006
Utgiver:
KILDEN Informasjonsenter for kjønnsforskning
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet