kjonnsforskning.no

Ekteskapsmigrasjon i det norske maktfeltet

Artikkelen viser hvordan norsk utlendingslovgivning setter russiske kvinner som er kommet til Norge på familiegjenforening, i en vanskelig situasjon. Kvinnenes opphold forutsetter en fortsatt relasjon med en norsk ektefelle, samtidig som de har problemer med å bygge opp sin selvstendighet på et alternativt grunnlag, blant annet fordi de møter problemer når de vil ha sin russiske utdanning godkjent i Norge.
(Sosiologi i dag)

Forfatter(e):
Lotherington, Ann Therese og Anne Britt Flemmen
Publisert i:
Sosiologi i dag
Nummer:
3-4
Utgivelsesår:
2007
Utgiver:
Novus forlag, Oslo
Nettsted:
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet