kjonnsforskning.no

Russiske innvandrerkvinner i ekteskapets lenker

Ekteskap med etnisk norske menn er hovedgrunnen til at russiske kvinner utgjør majoriteten i en av de største innvandringsgruppene som kommer til Norge idag. Innvandringslovene er kjønnsnøytrale, men den såkalte treårsregelen bidrar til å skape avhangige kvinner, snarere enn frie borgere med like muligheter til deltakelse. De ekskluderes fra rettigheter og muligheter som tilfaller individer som har opphold i landet på selvstendig grunnlag.

Forfatter(e):
Lotherington, Ann Therese og Kjersti Fjørtoft
Publisert i:
NIKK magasin
Nummer:
1
Utgivelsesår:
2006
Utgiver:
NIKK - Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning
Sideantall:
S. 30-31
Nettsted:
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet