kjonnsforskning.no

Russiske kvinner i nordnorske aviser. Minoritets- og majoritetskonstruksjoner

Hvordan representeres russiske kvinner i nordnorske lokalaviser? Hvilke effekter har disse representasjonene for majoritetsbefolkningen? Og hvorfor får noen representasjoner effekter mens andre ikke får det? Inspirert av kjønnsforskning, poststrukturalistisk teori og aktør–nettverk-teori argumenterer artikkelen for at vi, for å forstå stereotypiseringen av russiske kvinner i Norge og samtidig være sensitive overfor også de mot-diskursene som etableres av lokalavisene, kan ha nytte av å attribuere handlekraft til avisartikler og lesere.
(Omtale fra KILDEN)

Forfatter(e):
Flemmen, Anne Britt
Publisert i:
Tidsskrift for kjønnsforskning
Nummer:
1
Utgivelsesår:
2007
Utgiver:
KILDEN Informasjonsenter for kjønnsforskning
Sideantall:
17
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet