kjonnsforskning.no

Martha Nussbaum om feminisme og politisk liberalisme

Martha Nussbaum forsvarer liberalisme fra et feministisk perspektiv. Feminister har etter hennes mening ingen grunn til å avvise universelle verdier, men all grunn til å gi dem sin tilslutning. Denne artikkelen tar utgangspunkt i Nussbaums teori om de menneskelige mulighetsbetingelser og hennes utdyping og kritikk av John Rawls’ rettferdighetsteori. Et hovedspørsmål er hvordan liberal rettferdighetsteori kan inkorporere spørsmål som ofte henvises til privatsfæren, og best kan ta på alvor at alle mennesker har krav på like grunnleggende rettigheter og friheter.
(Omtale fra KILDEN)

Forfatter(e):
Fjørtoft, Kjersti
Publisert i:
Tidsskrift for kjønnsforskning
Nummer:
2
Utgivelsesår:
2007
Utgiver:
KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning
Sideantall:
16
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet