kjonnsforskning.no

"From one space girl to another". Refleksjoner omkring kjønn, kropp og rom

Forfatter(e):
Flemmen, Anne Britt
Publisert i:
Buciek, Keld, Jørgen Ole Bærenholdt, Michael Haldrup og John Pløger (red.): Rumling praksis : festskrift til Kirsten Simonsen
Utgivelsesår:
2006
Utgiver:
Roskilde Universitetsforlag
Sideantall:
S. 176-186
Nettsted:
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet