kjonnsforskning.no

Takke meg til litt norsk tidsklemme!

Agnes Andenæs har tilbrakt et semester på universitetet i Berkeley. Hun hadde med mann og 12 år gammel sønn til California. I sin utenriksrapport skriver hun om forskjeller på å være mor til en 12-åring i USA og Norge. 
(Kilden)

Forfatter(e):
Andenæs, Agnes
Publisert i:
KILDEN
Utgivelsesår:
2005
Utgiver:
KILDEN informasjonssenter for kjønnsforskning
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet