kjonnsforskning.no

Når heteroseksualiteten må forklare seg

Denne antologien retter søkelyset mot den seksuelle orienteringen som de fleste tar for gitt, nemlig heteroseksualitet. I boka diskuterer flere forskere aktuelle problemstillinger knyttet til heteronormativitet i sine studier av blant annet heterosexisme, familiepolitikk, nye familieformer og homofobi.

Omtale fra forlaget

Heteroseksualitet virker normerende og regulerer alles tilværelse – uansett seksuell orientering og kjønn.

Til tross for omfattende forskning de siste årene, er dette i liten grad problematisert i norsk sammenheng. I denne boka diskuterer flere fremstående forskere aktuelle problemstillinger knyttet til heteronormativitet i sine studier av heterosexisme, familiepolitikk, nye familieformer, homofobi, m.m. Forfatterne undersøker også hvordan heteronormativitet utfordres i nyere teoridannelse.

Boka henvender seg til forskere, undervisere og studenter. Den posisjonerer seg i forhold til tradisjonell homoforskning, queerforskning, kjønnsforskning generelt og sexologi, og vil derfor også være relevant for folk som arbeider på disse feltene teoretisk, praktisk og politisk.

Forfatter(e):
Annfelt, Trine, Britt Andersen og Agnes Bolsø
Utgivelsesår:
2008
Utgiver:
Tapir
Sideantall:
269
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet