kjonnsforskning.no

Human rights, plural legalities and gendered realities : paths are made by walking

Hva skjer når internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter skal få betydning på lokalnivå? Det er temaet for denne boken som studerer kvinne- og utviklingspolitikk nedenfra og innenfra.

Denne boken studerer dilemmaer knyttet til å hvordan internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter følges opp og implementeres på lokalnivå. Jurister og samfunnsvitere fra en rekke land ser på kvinne- og utviklingspolitikk nedenfra og innenfra, gjennom eksempler fra Afrika, Europa og Asia. De ulike studiene viser nødvendigheten av å ha en lokal forståelse i arbeidet for å fremme menneskerettigheter, samt nødvendigheten av å se hvordan menn og kvinner i et område kan ha ulike behov og interesser.

Omtale på engelsk
This book addresses a current dilemma in the operationalization of human rights norms at state, regional and international levels, namely the apparent failure to deliver the projected human rights benefits and protections to individuals on the ground. The chapters are drawn from Africa, Europe and Asia and constitute a compilation of micro-level studies which marry gendered understanding about people's local experiences, problems and practices in a continuous dialogue with evolving human rights principles. In sum they constitute a concerted effort to build a responsive human rights approach from below and within. 

Forfatter(e):
Hellum, Anne, Julie Stewart, Shaheen Ali, Amy Tsanga (red.)
Utgivelsesår:
2006
Utgiver:
Weaver Press : Zimbabwe
Sideantall:
496
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet