kjonnsforskning.no

Män i Norden. Manlighet och modernitet 1840-1940

Hensikten med denne boken er å forstå prosessene som har formet de nordiske landenes mannligheter ved overgangen til det moderne. Industrialisering, urbanisering og rasjonalisering har skapt nye tolkninger av mannlighet, samtidig som eldre idealer er støpt om.

Omtale fra forlaget:

Boken är uppdelad i åtta kapitel. I det första kapitlet skisseras bokens teoretiska bakgrund. I de följande tre kapitlen beskrivs tre av periodens manliga huvudgrupper: den borgerliga mannen, bonden och arbetaren. I åtskilliga sammanhang har den borgerliga mannen fått representera hela manligheten. Därför anser vi det nödvändigt att även ta in ett bondeperspektiv, den numerärt mest dominerande gruppen män under perioden, och arbetaren, som också representerar moderniteten tillsammans med borgaren.

I de fyra följande kapitlen undersöks hur former av manlighet och omanlighet har förhållit sig till faderskap, sexualitet, våld och jämställdhet. Sammantaget ger boken ett brett perspektiv på olika frågor rörande maskulinitet vid det modernas genombrott i Norden.

Forfatter(e):
Lorentzen, Jørgen och Ekenstam, Claes (red.)
Utgivelsesår:
2006
Utgiver:
Gidlunds Förlag
Sideantall:
284 s.
ISBN:
ISBN 91-7844-376-8
Nettsted:

Forfattet av

Tilknyttet prosjekt

© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet