kjonnsforskning.no

Kjønnsforskning. En grunnbok

Denne boken er den første læreboken i norsk kjønnsforskning som flerfaglig felt. Boken er hovedsakelig forankret i nyere kjønnsforskning som inkluderer maskulinitetsforskning, queerforskning og vekten på interseksjonalitet.

Omtale fra forlaget:

Hva er kjønn? Hvordan kan vi forstå og forklare hvordan kjønnssystemer dannes, reproduseres og endres? Boka gir en oppdatert og tverrfaglig introduksjon til kjønnsforskning.

Her gis gode presentasjoner av de viktigste teorier, begreper og problemstillinger innenfor både humanistisk, samfunnsfaglig og naturvitenskapelig kjønnsforskning, og av hovedlinjene i kjønnsforskningens historie.

Jørgen Lorentzen og Wencke Mühleisen arbeider ved Senter for Kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Oslo.
Forfatter(e):
Lorentzen, Jørgen og Wencke Mühleisen (red.)
Utgivelsesår:
2006
Utgiver:
Universitetsforlaget
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet