kjonnsforskning.no

Publikasjoner

Disse publikasjonene er utgitt under forskningsprogrammet Kjønnsforskning: Kunnskap, grenser, endring.

Lorentzen, Jørgen, 2006
Mari, Teigen og Hege Skjeie, 2007
Lilleaas, Ulla-Britt, 2006
Lotherington, Ann Therese og Anne Britt Flemmen, 2007
Annfelt, Trine, 2006
Langås, Unni, 2005
Lotherington, Ann Therese og Kjersti Fjørtoft, 2007
Aarseth, Helene, 2008
Hellum, Anne, Julie Stewart, Shaheen Ali, Amy Tsanga (red.) , 2006
Lilleaas, Ulla-Britt , 2005
Røthing, Åse og Helene Aarseth, 2006
Mühleisen, Wencke, 2006
Lorentzen, Jørgen og Wencke Mühleisen (red.), 2006
Langås, Unni, 2005
Lorentzen, Jørgen, 2005
Lilleaas, Ulla-Britt , 2007
Andersen, Britt og Svein Ove Eliassen, 2005
Lilleaas, Ulla-Britt, 2007
Jones, Adam (red.), 2006
Walle, Thomas Michael, 2005
Lorentzen, Jørgen och Ekenstam, Claes (red.), 2006
Bromseth, Janne, 2007
Annfelt, Trine, Britt Andersen og Agnes Bolsø, 2008
Bolsø, Agnes, 2005
Andersen, Britt, 2005
Lotherington, Ann Therese og Kjersti Fjørtoft, 2006
Andenæs, Agnes, 2005
Hellum, Anne, 2005
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet