kjonnsforskning.no

Decentering Anglo-American power in early childhood education

Forfatter(e):
Rhedding-Jones, Jeanette
Publisert i:
Journal of curriculum theorizing
Nummer:
vol. 21, nr. 3
Utgivelsesår:
2005
Nettsted:
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet