kjonnsforskning.no

Contemporary issues in early childhood 3. 2005. Troubling identities

Jeanette Rhedding-Jones og Sue Grieshaber har vært redaktører for dette nummeret.

Nummer:
vol 6, nr. 3
Utgivelsesår:
2005
Utgiver:
Symposium Journals
Nettsted:
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet