kjonnsforskning.no

Prosjektleder

Tove Ingebjørg Fjell, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Søk på nettstedet hos Google

Ufullendte kvinner og menn? En kulturvitenskapelig studie av barnfrie (frivillig barnløse) par

Type prosjekt:
forskerprosjekt
Tidsperiode:
2004–2008
Støttebeløp:
2.115.500

Barnløshet defineres i noen sammenhenger som et problem. Dette prosjektet tar opp frivillig barnløshet, også kalt barnfrihet, som studeres i termer av normalitet og naturlighet.

Barnfrihet utfordrer sentrale kjernefamiliemodeller og gjeldende heteronormer. I Norge, som ligger høyt oppe på de europeiske fruktbarhetsstatistikkene, finnes en liten gruppe barnfrie kvinner og menn som argumenterer for at foreldreskap ikke er nødvendig i deres liv. I prosjektet viser forskerne hvordan barnfrie motiverer og forstår sine egne livsvalg, hvordan de barnfries omgivelser forstår dem, og om det barnfrie livsvalget utfordrer en konvensjonell forståelse av kjønn.     

Hovedmaterialet som ligger til grunn for prosjektet, er hentet fra kvalitative forskningsintervjuer, svar på spørrelister fra Norsk Etnologisk Gransking og mediers og internettets fremstillinger av barnfrihet. Utvalgene er heteroseksuelle kvinner i 6070-årsalderen som var unge voksne på 1960- og 1970-tallet, samt lesbiske kvinner og heteroseksuelle kvinner og menn rundt 40 år som lever barnfritt på 2000-tallet.

Sammenhengen mellom det å få barn og det å føle seg som «ekte» kvinner og menn, synes sterk. Mye tyder på at det finnes noen kulturelle forestillinger om at barn og fødsel definerer det mannlige og det kvinnelige, samtidig som det konstituerer et kjærlighetsforhold til en partner. Foreldreskap ses som en sterk kilde til voksne personers identitet, hvilket sier noe om biologien og de reproduktive funksjonenes dominerende status i konstruksjon av kjønn.

Heteroseksualitet tas for gitt, og kulturen gjenkjenner den som ønskelig. En særskilt form for heteroseksualitet (det at et par lever sammen og får barn) får forrang, aksepteres og premieres før andre måter å leve heteroseksuelt på (det at et par lever sammen uten å få barn). Det skapes hierarkier basert på reproduktive forskjeller, det barnfrie valget blir et avvik fra normen, og barnfrie plasseres i normalitetens og heteronormativitetens periferi.

Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet