kjonnsforskning.no

Prosjektleder

Liv Finstad, professor, Universitetet i Oslo

Søk på nettstedet hos Google

Homoseksualitetens vilkår og ytringsformer i Norge 1920 til 1970

Type prosjekt:
forskerprosjekt
Tidsperiode:
2003–2006
Støttebeløp:
1.500.000

Prosjektet tar et historisk tilbakeblikk på homoseksuelle nettverk, samliv og organisering i Norge. Diskré parforhold, møtesteder i byrommet og omtale av homoseksualitet i pressen er blant de temaene som har vært gjenstand for undersøkelse.

Prosjektet har frambrakt ny kunnskap på flere områder. Det er blitt samlet inn en mengde materiale som kaster nytt lys over livene til homo- og bifile kvinner og menn på den norske landsbygda i mellom og etterkrigstiden. Materialet består blant annet av skrevne svar på spørrelister, livshistorieintervjuer med heterofile og homofile eldre samt artikkelstoff fra lokalavsier og lokalhistoriske publikasjoner. Tre av kapitlene i boka «Masker og motstand. Diskré homoliv i Norge 19201970» (Unipub, 2008) tematiserer homoseksuelle relasjoner og samlivsformer i norske bygder og småbyer.

Livshistorieintervjuer med homofile menn som var eller ble voksne i okkupasjonsårene, er en annen viktig kilde. Prosjektet har brakt til veie ny kunnskap om vilkårene for homofile menn under den tyske okkupasjonen 19401945. En artikkel om forfølgelsen av homofile menn i NS-pressen er med i antologien «På siden av rettsoppgjøret» (Unipub 2006). Prosjektet bygger videre på den kartleggingen av homofile menns møtesteder og nettverk i etterkrigstidens Oslo som dannet grunnlaget for Hans W. Kristiansens doktorgradsarbeid fra 2004. Kristiansens opprinnelige materiale er supplert med materiale om kvinnelige nettverk og møtesteder og om møtesteder i enkelte andre norske byer.

Sist, men ikke minst, har prosjektet funnet fram til kilder som belyser hvordan den første homofile organisasjonen her til lands, Forbundet av 1948, ble dannet på 1950-tallet. Sentrale temaer som tas opp i den forbindelse, er hvordan organisasjonen arbeidet i den første perioden, hvilke personer som ledet an i organisasjonsarbeidet og hvordan Forbundet ble mottatt i den norske offentligheten. Det blir også fokusert på de endringene som fant sted rundt 1970, da homobevegelsens arbeid fikk et mer utadvendt og aktivistisk preg.

Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet