kjonnsforskning.no

Prosjektleder

Heidi Eng, førsteamanuensis, Diakonhjemmet Høgskole

Søk på nettstedet hos Google

Skeive strategier i idretten. Betydningen av synlig brudd på heteroseksuell praksis i en offentlig kontekst

Type prosjekt:
Tidsperiode:
2003–2007
Støttebeløp:
2.089.000

Hvilken betydning kan deltakelse i idrett ha for unge lesbiske og homofiles liv? Hva kan Idrettsforbundet gjøre for å bedre sitt tilbud til denne gruppen?

Forskeren har undersøkt hvordan lesbiske og homofiles deltagelse i idrett organisert av Norges Idrettsforbund (NIF) kan påvirke levekår og livskvalitet samt tilpasning og trivsel for denne gruppen i ulike idrettsmiljøer. Å skaffe kunnskap om unge homofile og lesbiskes idrettsdeltagelse som kan påvirke idrettsmiljøet som en heteronormativ kontekst i det norske samfunnet, har vært en av målsettingene. En annen har vært å se om deltakelse i idrett har betydning for unge homofile og lesbiskes levekår og livskvalitet.

Et overordnet mål med prosjektet er at en organisasjon som NIF, skal kunne bruke den kunnskapen som innhentes, til å utforme gode tiltak for å eventuelt forbedre sitt tilbud til målgruppen unge homofile og lesbiske i sin medlemsmasse. Prosjektet har da tilstrebet å gi nytteverdi for ungdom fra en gruppe i samfunnet som kan se ut til å ha det vanskeligere enn den generelle befolkningen. I tillegg vil forskningen kunne gi nytteverdi til samfunnet generelt gjennom kunnskap om hvordan denne gruppens deltagelse i ulike offentlige arenaer, her eksemplifisert i idretten, kan påvirke deres livskvalitet og levekår. Prosjektet er derfor både av vitenskapelig og politisk betydning.

Prosjektet inngår i samarbeidsprosjektet «Den skeive vendingen: destabiliserende trender og praksiser relatert til kjønn og seksualitet i det senmoderne samfunn» ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo.

Forskere tilknyttet prosjektet

Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet