kjonnsforskning.no
Anne-Lise Arnesen
Skolen skal ta hensyn til at elevene er ulike og at de er mer og mindre sårbare i lys av de krav som stilles.
Anne-Lise Arnesen

Etternavn:
Arnesen
Fornavn:
Anne-Lise

Ansettelsesforhold

Arbeidssted:
Høgskolen i Østfold
Stilling:
professor

Utdanning

Utdanningsgrad:
dr.polit.
Disiplin:
pedagogikk

Anne-Lise Arnesen var tidligere ansatt som rådgiver ved NAFO (50 % stilling) og som førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo (50 % stilling).
Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet