kjonnsforskning.no
Nina Rossholt
Likestilling handler ikke om at jenter og gutter skal bli like, men at de skal få en lik stilling i samfunnet.
Nina Rossholt

Etternavn:
Rossholt
Fornavn:
Nina

Ansettelsesforhold

Arbeidssted:
Høgskolen i Vestfold
Stilling:
stipendiat
Nettsted:

Utdanning

Utdanningsgrad:
cand.sociol.
Disiplin:
sosiologi
Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet