kjonnsforskning.no

Miljø- og nettverksstøtte

Disse miljøene og nettverkene fikk midler fra forskningsprogrammet Kjønnsforskning: Kunnskap, grenser, endring.

KvinnforskSatsing – Miljøstøtte til Kvinnforsk, Universitetet i Tromsø
Prosjektleder: Halldis Valestrand, Universitetet i Tromsø
Støttebeløp: 250.000 kroner

Nettverk for forskning om homoseksualitet
Prosjektleder: Turid Eikvam, Universitetet i Oslo
Prosjektmedarbeider: Marianne Brantsæter
Støttebeløp: 300.000 kroner
Nettsider: www.jus.uio.no/ikrs/nettverket

Kjønn i arbeid - nye relasjoner, nye teorier?
Prosjektleder: Anne Lise Ellingsæter, Universitetet i Oslo og Jorun Solheim, Institutt for samfunnsforskning
Støttebeløp: 260.000 kroner

Kjønn og marginalisering - avviksforskning utfordrer og videreutvikler kjønnsforskning
Prosjektleder: Arnhild Taksdal, Rokkansenteret
Støttebeløp: 345.000 kroner

Forprosjekt: Den skeive vendingen: Destabiliserende trender og praksiser relatert til kjønn og seksualitet i det senmoderne samfunn
Prosjektleder: Harriet Bjerrum Nielsen, Universitetet i Oslo
Prosjektmedarbeidere: Wencke Mühleisen, Arnfinn Andersen, Heidi Eng og Linda Rustad
Støttebeløp: 300.000 kroner
Nettsider: folk.uio.no/turidma/queer/

Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet