kjonnsforskning.no

Prosjektetableringsstøtte

Disse forprosjektene ble utført med midler fra forskningsprogrammet Kjønnsforskning: Kunnskap, grenser, endring.

Innvandrerkvinner og arbeid - konstruksjoner av kjønn, etnisitet og klasse i arbeidslivet
Prosjektleder: Berit Berg, SINTEF
Støttebeløp: 70.000 kroner

Maskuline kroppsvaner og helseforståelser - kjønn, kultur, tradisjon og forandringer
Prosjektleder: Ulla-Britt Lilleaas, Universitetet i Oslo
Støttebeløp: 70.000 kroner

Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet