kjonnsforskning.no

Om programmet Kjønnsforskning: Kunnskap, grenser, endring 2001-2007

Kjønnsforskning: Kunnskap, grenser, endring er et tverrfaglig humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskningsprogram under Norges forskningsråd.

Programmet har vært virksomt i perioden 2001-2007 og avholdt sin sluttkonferanse 15. april 2008.

Hovedmålsettinger for programmet har vært å bidra til:

videreutvikling av kjønnsforskning som et eget kunnskapsfelt 

styrking og fornyelse av grunnleggende kjønnsforskning 

styrking av kunnskap og kritisk refleksjon om kjønn 

styrking av tverrfaglig og flerfaglig kjønnsforskning 

langsiktig kompetanseoppbygging gjennom rekruttering, samt gjennom oppbygging og videreutvikling av gode fagmiljøer 

internasjonalisering av norsk kjønnsforskning

Programmet har hatt et totalbudsjett på ca. 58 millioner kroner. For nærmere informasjon om det faglige grunnlaget for programmet og rapport fra virksomheten, vises det til Programplan 2001-2007, samt programstyrets Midtveisrapport (se høyremeny). Det vil bli utarbeidet en egen sluttrapport fra programmet i løpet av 2008.

Kontaktpersoner i Forskningsrådet

Seniorrådgiver Siri Tønseth, epost: siri.tonseth@forskningsradet.no
Seniorkonsulent Monica Enger, epost: monica.enger@forskningsradet.no

Eksterne lenker

Gjør opp status

(kilden.forskningsradet.no)

Anne-Jorunn Berg reflekterer rundt kjønnsforskning og forskningsprogram.

© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet