kjonnsforskning.no

Slår et slag for lyst og begjær

– Vi trenger å bygge teori om seksualitet og intimitet som er tilpasset nordiske forhold og som gir plass for lyst og begjær, sier Jørgen Lorentzen og Wencke Mühleisen. De bidrar til teoribyggingen med siste nummer av tidsskriftet NORA, som har tema «Nye intimiteter».

Jørgen Lorentzen og Wencke Mühleisen har vært temaredaktører for siste nummer av Nora. (Foto: Kristin Engh Førde)Jørgen Lorentzen og Wencke Mühleisen har vært temaredaktører for siste nummer av Nora. (Foto: Kristin Engh Førde)
– Noen nordiske seksualitetsforskere har hatt en tendens til å overta teorier fra USA og Storbritannia og overføre dem direkte til hjemlige forhold. Det er nok ikke alltid så lurt. Norden skiller seg fra disse landene på mange måter, sier Wencke Mühleisen.

– Ikke minst handler det om den nordiske statsfeminismen og den kvinnevennlige velferdsstaten. I motsetning til for eksempel USA, er det konsensus om likestilling som politisk mål. Dette gir andre realiteter og andre diskurser, også om seksualitet og intimitet, utdyper Jørgen Lorentzen.

Nye intimiteter

Sammen har de to vært redaktører for siste nummer av NORA – Nordic Journal of Women's Studies. Tema er «Nye intimiteter» og ambisjonen er å utforske de siste 30 års endringer når det kommer til kjønn, seksualitet og intimitet i ulike kontekster. Redaktørene, som har bakgrunn fra henholdsvis queerforskning og maskulinitetsforskning, mener seksualitet og intimitet har fått for lite oppmerksomhet innen norsk kjønnsforskning.

– Lyst og begjær har blitt fortrengt. Man har studert kjønn nærmest frikoblet fra seksualiteten. Men kjønn og seksualitet er mer enn makt og strukturer. Vi forsøker å få tak i det som ligger imellom, og der har både maskulinitetsforskningen og queerforskningen en styrke, hevder Lorentzen, og trekker fram sitt eget bidrag til siste Nora som eksempel.

– Jeg skriver om menn og kjærlighet, om hvordan menn kan bringe kjærlighetskraft inn i relasjoner. Dette temaet har knapt vært berørt av forskningen, man skulle tro kjærlighet ikke fantes i menns liv. Menns problematiske sider, først og fremst knyttet til vold og makt, har vært totalt dominerende. Selv en modernitetsteoretiker som Anthony Giddens hevder at det først og fremst er kvinner som er bærere av den «nye kjærligheten», eller «pure relationships» som han kaller det.

Kjærlighet

Kjærlighet er tema også for en annen artikkel i nummeret. Helene Aarseth skriver om hvilken rolle oppussing og hyttebygging spiller for likestilte, heterofile par i Norge. Gjennom slike felles prosjekter, der oppgavene og rollene blir «avkjønnet», bygger parene sin relasjon. Mens den daglige administrasjonen av hjem og familie ofte preges av konflikter om likestilling og rettferdig fordeling av oppgavene, oppleves hyttebyggingen eller oppussingen som et uttrykk for fellesskap og felles drømmer og visjoner.

– Denne studien viser at det er mulig å unnslippe de tradisjonelle fortellingene om menn og kvinner og forholdet mellom det, sier Lorentzen.

Å løse opp i slike fortellinger har vært en viktig ambisjon for redaktørene.

– Overgriper – offer, objekt – subjekt, mann – kvinne, homo – hetero. Mye teori og forskning sitter fast i en rekke slike motsetninger og det svekker innsiktene, hevder Mühleisen. Lorentzen er enig

– Endimensjonale modeller gir forutsigbare spørsmål som man igjen får dårlige svar på, sier han.   

Mannlig intimitet

I sin artikkel utfordrer antropolog Thomas Walle dualismen mellom homo og hetero. Basert på sine feltarbeid i Pakistan og hos et pakistansk cricketlag i Norge, viser Thomas Walle hvordan mannlig intimitet som etter «norske» standarder ville blitt oppfattet som «homsete» ikke truer mannligheten ifølge pakistansk kultur. Mennene Walle treffer kan for eksempel leie, omfavne eller ligge med hodet i fanget til hverandre uten at det stilles spørsmålstegn ved deres heteroseksualitet.

Dette henger ifølge Walle sammen med at heteroseksualiteten tas for gitt, i motsetning til i Norge, der homoseksualitet er mer akseptert, men hvor alle menn til enhver tid må bevise sin heteroseksualitet.

Kåthet og politikk

Medredaktør Wencke Mühleisens bidrag tar for seg den nyfeministiske boka Rosa prosa. Om jenter og kåthet som kom ut i 2006 og som ifølge Mühleisen fikk en nokså entydig slakt. Ikke minst var mange feminister fra eldre generasjoner negative.

– De avfeide Rosa Prosa-jentenes historier om seksualitet som private, selvopptatte og uten politisk betydning. Mottakelsen illustrerer hvordan mange feminister forstår seksualisering – en større åpenhet om og interesse for seksualiteten – som noe stereotypt negativt. Jeg utfordrer denne absolutte motsetningen mellom politikk og seksualitet, og vise at Rosa Prosa-jentenes problematisering av privat seksualitet er et uttrykk for feministisk revitalisering og absolutt har et politisk potensial, sier Mühleisen. 

NORA - Nordic Journal of Women's Studies er et engelskspråklig tidsskrift som dekker kjønnsforskning i Norden. NORA gis ut av Nordisk forening for kvinne- og kjønnsforskning i samarbeid med NIKK, Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning og redaktørene er Tutta Palin, universitetet i Turku/Åbo, Finland og Elina Oinas, Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala, Sverige.

Publisert: 05.11.2007
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet