kjonnsforskning.no

Premiere på Tempo

Kortfilmen Tempo hadde i dag premiere. Eva Dahr står bak filmen, som baserer seg på Ulla-Britt Lilleaas' doktoravhandling.

Premieren ble holdt på Filmens hus i Oslo. En full sal rommet en blanding av forskere, likestillingsarbeidere og filmfolk.

Samarbeidsprosjektet mellom forsker Ulla-Britt Lilleaas og filmskaper Eva Dahr startet i 2003.

Ulla-Britt Lilleaas hadde skrevet doktoravhandlingen Fra en kropp i ustand til kroppen i det moderne. Avhandlingen handler om arbeids- og hvilevaner hos menn og kvinner – og hvordan dette påvirker deres helse. Hun fant at mens kvinner er tilbøyelige til å være i kroppslig beredskap for andre – er menn i beredskap for jobben. Disse vanene er kjønnsspesifikke og gjennom intervjuer med unge par viser Lilleaas hvordan dette bidrar til å gjøre likestilling mellom menn og kvinner til et krevende prosjekt.

Eva Dahr leste om avhandlingen, og mente dette virket som et godt utgangspunkt for en film. Hun kontaktet Lilleaas med forespørsel om samarbeid.

I dag kom resultatet: kortfilmen Tempo. 11 minutters dramatisert framstilling av en doktoravhandling på flere hundre sider.

Tempo presenteres som en et kunstnerisk innlegg i debatten om roller og selvforståelse i det moderne familielivet. Filmen tar for seg en dag i livet til Line og Geir. Med humor og innsikt skildres tidsklemme, jobbkrav, foreldrerollen - og mestringsstrategiene.

Eva Dahr til venstre, Ulla-Britt Lilleaas til høyre. I midten barnehagebarnet Dion.Eva Dahr til venstre, Ulla-Britt Lilleaas til høyre. I midten barnehagebarnet Dion.

Flere av talerne i arrangementet før visningen av Tempo la vekt på det unike i denne nye forbindelsen mellom forskning og film. Det ble framhevet at prosjektet representerer en nytenkning når det gjelder forskningsformidling. Eva Dahr mener at filmformatet er en interessant og annerledes måte å formidle forskning, og ønsker å inspirere til ettertanke og diskusjon.

Omtalte forskere

Publisert: 19.11.2004
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet