kjonnsforskning.no

Kjønnsforskningsmesse 2008

15. april 2008 i Oslo

Messen oppsummerte resultatene fra forskningsprogrammet Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring i Norges forskningsråd.

Nesten 60 millioner kroner er brukt for å forske fram mer kunnskap om kjønn, og 24 ulike prosjekter vitner om stor variasjon innenfor feltet.

Eksempler blant mange forskningstemaer er maskulinitet, samliv og seksualitet, migrasjon og etnisitet, homofile og lesbiskes historie og likestilling i familiesfæren.


Hovedinnleder var

Kenneth Reinicke ved Institutt for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitetscenter i Danmark.

Kjønnsforskningsmessen ble arrangert av forskningsprogrammet Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring i samarbeid med KILDEN.

 

Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet