kjonnsforskning.no

Om arrangementet

Prosjektleder: Ingrid Guldvik, Østlandsforskning
Støttebeløp: 150.000 kroner

Søk på nettstedet hos Google

Sjumilsstøvler med sidesprang - status og utfordringer

Nasjonal konferanse og stiftelsesmøte for Forening for kvinne- og kjønnsforskning  i Norge avholdt 6. - 7. juni 2002 på Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden.

I mer enn 30 år har kvinne- og kjønnsforskningen beveget seg. Skrittene - store som små, strake som skjeve - er tatt på tvers av fakulteter og faggrenser. Hvor har det brakt oss? Og hvilke veier bør dette mangfoldige forskningsfeltet satse på i framtiden? Det er spørsmålene som skulle belyses i dybde og bredde fra innside og utside på den første nasjonale, tverrfaglige kvinne- og kjønnsforskningskonferansen i dette årtusenet.

bigfoto.com

Faglige sesjoner i programmet

Torsdag 6. juni 2002
Åpning ved Kristin Ørjasæter, interimstyret

Status fra innsiden

Foredrag ved Beatrice Halsaa, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Oslo:
Vandringer i ulendt terreng. Norsk kvinne- og kjønnsforskning 1970-2000

Paneldebatt

Kvinne- og kjønnsforskere oppsummerer og debatterer fra ulike ståsteder:
Anne-Jorunn Berg (teknologi), Johanne Sundby (helse), Øystein Gullvåg Holter (mannsforskning) og Tone Bleie (utvikling med globalt perspektiv).

Fraspark i minefeltet

Generalforsamling for stiftingen av forening for kvinne- og kjønnsforskning i Norge

1. Godkjenning av innkalling

2. Konstituering

3. Godkjenning av dagsorden

4. Stiftelse av foreningen

Vedtak:
Foreningen skal hete Forening for kvinne- og kjønnsforskning, som forkortes FOKK, og at foreningen har følgende vedtekter

5. Fastsettelse av kontingent

6. Valg

Fredag 7. juni 2002

Status fra utsiden

Foredrag ved Arni Hole, Barne- og Familiedepartementet
Takt og utakt. Morgendagens kunnskap i et kjønnsperspektiv

Paneldebatt

Innlegg fra:

Arnhild Skre, Aftenposten

Inga Marte Thorkildsen, stortingsrepresentant, SV

Ragnhild Sohlberg, Norsk Hydro: Takt og utakt. Morgendagens kunnskap i et kjønnsperspektiv - sett fra næringslivet

Ingunn Yssen, Likestillingssenteret

Susan Rakhsh, Oslo kommune: Multisidig forskning i et multikulturell samfunn
Debatt

Fokus på kunst

Omvisning i Anne-Kathrine Dolvens utstilling ved Benedicte Sunde, Henie Onstad Kunstsenter

Korsvei - Blikkets vandring

Fremtidsblikk

Foredrag ved Marianne Brantsæter, Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo
Spranget fra 'kvinnen'. Et queer-perspektiv på kvinne- og kjønnsforskningens skrekk for selvrefleksiv teoretisering i forståelse av kjønn og seksualitet

Kommentar fra ulike ståsteder

Kvinner og kjønn i distriktene: Sissel Fredriksen, Høgskolen i Finnmark - Kvinnesprang mot strømmen

Berit Thorbjørnsrud - Islam i et feministisk perspektiv

Jorunn Eikjok - Kvinner, kjønn og etnisitet

Hanne Falch - Mannsforskning

Forskere som bidro

Eksterne lenker

FOKK

(kilden.forskningsradet.no)

Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet