kjonnsforskning.no

Programinternt seminar 2002

7. - 8. november 2002, Vettre Hotel, Asker

Torsdag 7. november

12:30  Innledning ved programstyreleder Anne-Jorunn Berg

12:45   BLI KJENT-sesjon

13:45   FORSTÅELSER AV KJØNN – refleksjoner rundt eget prosjekt

Maskulinitet

Ordstyrer: Anka Ryall

Innledning: Ulla-Britt Lilleaas

Kommentarer: Heidi Eng, Jørgen Lorentzen, Helene Aarseth, Hege Roll-Hansen

15:15  FORSTÅELSER AV KJØNN – refleksjoner rundt eget prosjekt

Globalisering og migrasjon  

Ordstyrer: Rachel Paul

Innledning: Anne Britt Flemmen

Kommentarer: Marit Hopland Engebretsen, Lise Widding Isaksen, Inger Marie Okkenhaug, Mari Teigen, Halldis Valestrand, Thomas Walle

16:30   Om forskningsfinansiering gjennom EUs 6. rammeprogram

ved spesialrådgiver Simen Ensby, EU Forskningsinfo/Norges forskningsråd

17:00   Avrunding

Fredag 8. november

09:00  Formidling fra Kjønnsforskningsprogrammet

ved daglig leder Nina Kristiansen, KILDEN

09:45   FORSTÅELSER AV KJØNN – refleksjoner rundt eget prosjekt

Barn og familie

Ordstyrer: Norman Anderssen

Innledning: Agnes Andenæs

Kommentarer: Pål Dingstad, Jeanette Rhedding-Jones, Nina Rossholt

11:15  FORSTÅELSER AV KJØNN – refleksjoner rundt eget prosjekt                       

Seksualitet og kropp

Ordstyrer: Klas Åmark 

Innledning: Marianne Brantsæter 

Kommentarer: Britt Andersen, Trine Annfelt, Agnes Bolsø 

13:30  FORSTÅELSER AV KJØNN - refleksjoner rundt andres prosjekter

ved professor Karen Sjørup, Vicenscenter for ligestilling, København

14:30  Framtidsplaner: Hva vil dere/vi bruke programmet til

ved programstyreleder Anne-Jorunn Berg

15:00  Avrunding

Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet