kjonnsforskning.no

Om arrangementet

ARRANGØRER: KILDEN, EU ForskningsInfo og programmet Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring

Støttebeløp: 30.000 kroner

Søk på nettstedet hos Google

Kjønnsperspektiver i EUs 6. rammeprogram

Informasjonsdager 24. - 25. februar 2003 i Oslo

Forskningsrådets avdeling EU ForskningsInfo og programmet Kjønnsforskning : kunnskap, grenser, endring arrangerte i samarbeid med KILDEN et todelt informasjonsmøte den 24. og 25. februar 2003. Hensikten var å gi råd om hvordan forskere og forskningsmiljøer kan gå fram dersom de ønsker å søke om midler fra programmet. I fokus var kvinne- og kjønnsforskning 24.2. og EUs Women in Science arbeid 25.2. Det ble også holdt innlegg fra forskere som har erfaring fra EU prosjekter.

Program

Mandag 24. februar 2003

10:00-10:30 REGISTRERING - MORGENKAFFE

10:30-10:40 Velkommen

ved Førsteamanuensis Anne-Jorunn Berg, leder av programstyret for Kjønnsforskning: Kunnskap, grenser, endring.

10:40-11:30 Generell introduksjon til European Research Area (ERA)

Om EUs 6. rammeprogram og de nye utfordringene: Tema, virkemidler, arbeidsformer og målsettinger. Ved Trygve A. Lande, Norges forskningsråd.

11:30-11:45 Spørsmål og diskusjon

11:45-12:30 LUNCH

12:30-13:30 Innlegg om EU forskning fra et kjønnsforskningsperspektiv

Ved professor Harriet Silius, president AOIFE (Association of Institutions for Feminist Education). Med i forskningsnettverket ATHENA (Higher Education network of Women's and Gender Studies). Deltar i EU prosjektet “Employment and Women’s Studies: The impact of Women’s Studies Training on Women’s Employment in Europe”

13:30-14:00 ERA-Nett: En mulighet for europeiske nettverk og samarbeid mellom programmer og institusjoner innen kvinne- og kjønnsforskning?

Ved Lena C. Endresen, Norges forskningsråd.

14:00-14:15 Spørsmål og diskusjon

14:15-14:30 KAFFE

14:30-15:00 Om å delta i et europeisk forskningsprosjekt

Ved Marit S. Haugen, dr.polit og forskningsdirektør ved Norsk senter for bygdeforskning. Deltatt i forskningsprosjekt om kvinner i landbruket finansiert av EU.

15:00-15:30 Hvordan komme med i prosjekter og nettverk ?

En kommentar til det å utnytte de mulighetene som finnes i EU og i Forskningsrådet. Ved Siri Tønseth og Trygve A. Lande, Norges forskningsråd.

15:30-16:00 Short comment on 'Women and Science'

By Dr Nicole Dewandre, European Commission

16:00-16:30 Spørsmål og diskusjon

Visjoner videre for norsk kvinne- og kjønnsforskning i relasjon til EU forskning. Forslag til konkrete tiltak. Kan nordiske forskningssamarbeid i nettverk, programmer, m.m. være en plattform for videre initiativ?

Tirsdag 25. februar 2003

09:00 - 09:30 REGISTRATION - MORNING COFFEE

09:30 - 09:40 Welcome

Mr Trygve A. Lande, The Research Council of Norway

09:40 - 09:50 Women in Science

Ms Brynhild Sirevåg, Ministry of Education and Research

09:50 - 10:30 The New Framework Programme - An Overview

Dr Nicole Dewandre, European Commission

10:30 - 10:45 Discussion

10:45 - 11:00 COFFEE BREAK

11:00 - 11:45 Women in Science - The FP6 Approach to a Priority Area

Dr Nicole Dewandre, European Commission

11:45 - 12:15 Discussion

12:15 - 13:15 LUNCH

13:15 - 13:30 Nye utfordringer i 6RP for norsk forskning

Lena C. Endresen, Rådgiver, Norges forskningsråd

13:30 - 14:00 En presentasjon av: The Helsinki Group on Women in Science

Hedvig Buene, Rådgiver, Norges forskningsråd

14:00 - 14:15 Discussion

14:15 - 14:45 'Women in Industrial Research' (WIR)

Presentasjon av rapport overlevert Kommissær P. Busquin 23. Januar 2003. Ass. direktør Ragnhild Sohlberg, Norsk Hydro ASA

14:45 - 15:00 KAFFE

14:45 - 15:15 EUs stipendprogram for forskermobilitet

Per Magnus Kommandantvold, Rådgiver, Norges forskningsråd

15:00 - 15:20 EU stipendprogram for forskermobilitet

Per Magnus Kommandantvold, Rådgiver, Norges forskningsråd

15:20 - 15:45 Hvordan komme med i EU-prosjekter: Virkemidler prosjektformer, planlegging og nasjonal finansiering

Trygve A. Lande, Spesialrådgiver, Kultur og samfunn

15.45 - 16.00 Spørsmål og diskusjon

ARRANGØRER:

KILDEN, EU ForskningsInfo og programmet Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring

Støttebeløp: 30.000 kroner

Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet