kjonnsforskning.no

Programinternt seminar 2003

12. - 14. november 2003, Refsnes gods, Jeløya

Onsdag 12. november

Tid

Tema

Innledere

12.15-12.30

Velkommen

Programstyreleder Anne-Jorunn Berg

12.30-13.45

Från kvinnoforskning till
genusforskning: Teoretiska och metodologiska frågor i forskning om kön och hälsa

Innlegg og diskusjon

Professor Elianne Riska, Åbo Akademi

14.15-15.30

Reconceptualizing methodologies: doing gender and theory

Innlegg og diskusjon

Professor Jeanette Rhedding-Jones, Høgskolen i Oslo

15.45-17.00

Fiksjoner og friksjoner. Kropp og kjønn i litteraturforskningen

Innlegg og diskusjon

Professor Unni Langås, Høgskolen i Agder

 

17.15-18.00

KILDENs time

Hva innebærer avtalen mellom KILDEN og programmet for prosjektene?

Hva forventes av prosjektene mht. formidling – og hva kan KILDEN gjøre?

Innlegg og diskusjon.

Daglig leder Nina Kristiansen og journalist Beret Bråten, KILDEN - Informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning

 

Torsdag 13. november

 

Tid

Tema

Innledere

9.15-10.15

Med kompleksiteten som analytisk ambition: kropstegn, subjektivering, intersektionalitet og andre betroede medarbejdere

Innlegg

Professor Dorte Marie Søndergaard,
Danmarks Pædagogiske Universitet

10.30-11.00

Spørsmål og diskusjon i forbindelse med Dorte Marie Søndergaards innlegg

 

11.30-12.45

Kjønn og globalisering: teoretiske og empiriske utfordringer

Innlegg og diskusjon

Førsteamanuensis Lise Widding Isaksen, Univ. i Bergen

15.15-16.30

Forståelser av 1800-tallets farskap i internasjonal litteratur

Innlegg og diskusjon

Forsker Jørgen Lorentzen, Univ. i Oslo

 

16.45-18.00

Likestillingsfeltets oppslutning og legitime motstandspunkter

Innlegg og diskusjon

Forsker Mari Teigen, Institutt for samfunnsforskning

Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet