kjonnsforskning.no

Arrangører og prosjektledelse

  • Programmet Kjønnsforskning: Kunnskap, grenser, endring i Norges forskningsråd
  • KILDEN
  • Likestillingsombudet
  • Likestillingssenteret
Søk på nettstedet hos Google

Likestillingen møter kjønnsforskningen

Seminar 19. mars 2004 i Oslo

Program

10.00 Velkommen!
Anne-Jorunn Berg, programstyreleder, Kjønnsforskning: Kunnskap, grenser, endring, Norges forskningsråd

10.15 Kjønnsforskningen som et likestillingspolitisk verktøy
Likestillingspolitiske dilemmaer og kontroverser i historisk lys. Hva slags kunnskap om kjønn og hvilke forskningsresultater kan dagens likestillingsarbeid trekke veksler på?
Hanne Haavind, professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Kommentarer ved Gjertrud Eggen, seniorrådgiver, Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon og Fakhra Salimi, Mira-senteret.

11:00 Mangfoldige kjønn eller to kjønn?
- Hva da med likestillingsarbeidet i skolen? Oppløsningen av kjønnskategoriene - hvordan virker nye teoretiske perspektiver innenfor kjønnsforskningen inn på konkret og praktisk likestillingspolitisk arbeid? Er det mulig å operere med flere kjønn i likestillingspolitisk arbeid? Finnes det et behov for en kritikk av tradisjonell feministisk tokjønnethet for også å komme videre med likestillingspolitiske saker/prosjekter!
Susanne V. Knudsen, seniorforsker, Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskningen.

Kommentar ved Hannah Helseth, prosjektleder, !sett grenser - en kampanje for og av unge jenter mot seksuell trakassering!

12:00 Kjønn er viktig for at kjønn skal bli uviktig!
Argumenter og arbeidsmetoder i likestillingsarbeidet.
Kristin Mile, Likestillingsombudet

Kommentar ved Øystein Gullvåg Holter, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet

12:30 Trenger likestillingen kjønnsforskningen - og omvendt?
Long Litt Woon
, direktør ved Likestillingssenteret

Kommentar ved Jørgen Lorentzen, forsker ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

13:45 Åpne dører og tomme rom. Likestillingsarbeidet etter Makt- og demokratiutredningen.
Makt- og demokratiutredningen er levert, hva skjer videre? Politkerne bestiller forskning, men leser de den? Forskerne gjør utredningene, men har de en politisk dagsorden? Kan kjønnsforskning som endringsprosjekt anvendes i en likestillingspolitisk sammenheng?
Hege Skjeie, professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Kommentar ved Ågot Valle, Odelstingspresident og stortingsrepresentant (SV)

14:20 Med et lokalt blikk på likestillingsarbeidet
Toril Hogstad
, rådgiver, Kristiansand kommune

14:30 Diskusjon

15:45 Oppsummering ved Anne-Jorunn Berg

Møteledere

Anne-Jorunn Berg, programstyreleder, Kjønnsforskning: Kunnskap, grenser, endring, Norges forskningsråd og Nina Kristiansen, KILDEN.

Sted

Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Geniussalen 1. etg., Rosenkrantzgate 7, Oslo

Formål

Formålet med seminaret var å diskutere møtepunkter mellom likestilling og forskning, avklare ståsteder og bli kjent med personer, enheter, diskusjoner, arbeidsprosesser og arbeidsformer. Hva er viktig i likestillingsarbeidet nå? Hva er viktige forskningstemaer i dag?

Målgruppe

Målgruppe for seminaret var alle som jobber med eller er opptatt av likestillingsarbeid og kvinne- og kjønnsforskning.

Arrangører og prosjektledelse

  • Programmet Kjønnsforskning: Kunnskap, grenser, endring i Norges forskningsråd
  • KILDEN
  • Likestillingsombudet
  • Likestillingssenteret
Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet