kjonnsforskning.no

Om arrangementet

Prosjektledelse: FOKK og KILDEN

Støttebeløp: 100.000 kroner

Søk på nettstedet hos Google

Kjønn i media

Konferanse 9. - 10. september 2004 ved Høgskolen i Oslo

Kjønn i media-konferansen

Torsdag 9. september 2004

11.30
Registrering og lunsj

11:45
Boklansering: IJ Forlaget presenterer boka: "Kjønn og journalistikk i mediene", en antologi redigert av Erika Jahr. Konferansedeltakere kan ta med lunsjen inn hit.

Boken presenteres av Erika Jahr.

Kommentatorer: Guri Hjeltnes (professor i journalistikk, BI), Tor Christian Bakken (nyhetsredaktør i Asker og Bærum Budstikke) og Hadia Tajik (journalist)

13:00
Åpning av konferansen GENDER IN THE MEDIA

13:15
Internationalising feminist media research, activism and social change
Dr. Cynthia Carter, Cardiff University, UK

14:15
New approaches to exploring media, gender and identity
Professor of media and audience David Gauntlett, Bournemouth Media School, UK

15:30
Medialised sexuality
Anja Hirdman
, lecturer at Stockholm University, Sweden

16:00
The urban bias in women’s magazines
Bente Foldvik
, project worker, Finnmark University College, Norway

16:45
Medieoffentlighet i fritt feminint forfall?
Wencke Mühleisen
, gender and media researcher, Center for Women’s Studies and Gender Research, University of Oslo, Norway

Fredag 10. september 2004
KJØNN OG MAKT I REDAKSJONEN

09:00
Medier, kjønn og marginalisering. Strategier og motstrategier
Elisabeth Eide, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo, Journalistutdanningen

10:00
Kvinner og menn i redaksjonskulturen
Docent Monika Djerf-Pierre og fil.dr. Monica Löfgren-Nilsson, Institutionen för journalistik og masskommunikation ved Göteborgs Universitet, Sverige

11:00
Forhandlinger om kjønn og makt i Dagsavisens redaksjon
Cand.polit. Turid Øvrebø

11:45 Lunsj

12:45
Paneldebatt med forskere og representanter fra media

Debattpanel:
Elisabeth Eide: førsteamanuensis, Journalistutdannigen ved Høgskolen i Oslo
Monica Löfgren-Nilsson: fil.dr., Institutionen för journalistik og masskommunikation
Turid Øvrebø: cand.polit
Anne-Cecilie Remen: økonomiredaktør i NRK Nyheter
Marit Rein: journalist i Nordlys
Tor-Gjermund Eriksen: sjefsredaktør i Dagbladet
Hans Erik Matre: sjefsredaktør i Aftenposten
Hilde Haugsgjerd: ansvarlig redaktør i Dagsavisen

Debattleder: Christin Aamot

15:00 Avslutning

Målgruppe:

Målgruppen for konferansen er norske og nordiske kvinne- og kjønnsforskere og medieforskere, journalister, redaktører, politikere og andre som er interessert temaet.

Arrangører:

KILDEN
Forening for kvinne- og kjønnsforskning i Norge - FOKK
Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning - NIKK
Journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo

Med økonomisk støtte fra:

Norges forskningsråd v/Kjønnsforskningsprogrammet
Institusjonen Fritt Ord

Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet