kjonnsforskning.no

Programinternt seminar 2004

6. - 8. oktober 2004, Scandic Nedre Elvehavn, Trondheim

Onsdag 6. oktober

Tid

Tema

Innledere

13.00-13.15

Velkommen!

 

Anne-Jorunn Berg, programstyret

13.15-14.15

Ett forskningsprojekt i förändring

Spørsmål og diskusjon 

Lisbeth Larsson, Göteborgs universitet

14.45-15.45

Presentasjon av doktorstip.prosjekt:

Toril Moi: Kjønn og retorikk i tekst og teori

Elin Havelin Rekdal, NTNU

Kommentator: Unni Langås, HiA

16.00-17.00

Presentasjon av doktorstip.prosjekt:

Transseksualitet - mellom kropp, kjønn og seksualiteter. Kulturanalytiske perspektiver på kjønnsambivalens

Tor Folgerø, UiB

Kommentator: Agnes Bolsø, NTNU

17.15-17.30

Presentasjon av nytt forskerprosjekt på programmet

Ufullendte kvinner og menn? En kulturvitenskapelig studie av barnfrie (frivillig barnløse) 

Tove Fjell, UiB

Torsdag 7. oktober  

Tid

Tema

Innledere

9.00-10.45

Om kjønnsforskning som eget kunnskapsfelt

- og om den nordiske forskerskolen i kjønnsforskning

Spørsmål og diskusjon

Nina Lykke, Linköpings universitet

11.00-12.00

 

 

Presentasjon av doktorstip.prosjekt:

Kollektivets kjønnede diskurs. Kjønn som religiøs og estetisk konstruksjon i norske balladetekster.

Bente V. Hellang, HiA

Kommentator: Anka Ryall, UiTø

13.15-14.15

Presentasjon av doktorstip.prosjekt:

Maskulinitetens grenser - Sigurd Mathiesens noveller i et kjønnsperspektiv

Lars Rune Waage, HiA

Kommentator: Britt Andersen, NTNU

14.30-15.30

 

Presentasjon av postdoktorprosjekt:

Moderskap og melodrama i Sigrid Undsets forfatterskap

Christine Hamm, HiA

Kommentator: Anka Ryall, UiTø

15.45-16.45

Presentasjon av doktorstip.prosjekt:

Kvinners plass. Statistikk, kategorier og kjønnskonstruksjon 1875-1970

Hege Roll-Hansen, UiO

Kommentator: Anne-Jorunn Berg, NTNU

17.00-18.00

 

Presentasjon av postdoktorprosjekt:

Samliv og seksualitet i ungdomsskolen. En studie av hvordan hetero- og homoseksualitet framstilles i undervisning

Åse Røthing, UiO

Kommentator: Hans W. Kristiansen, UiO

Fredag 8. oktober 

Tid

Tema

Innledere

9.00-9.45

Presentasjon av nye forskerprosjekter på programmet:

Likestilling - en grense mellom “oss” og “dem”?

Den skeive vendingen. Destabiliserende trender og praksiser relatert til kjønn og seksualitet i kultur og forskning

 

 

Kari Melby, NTNU

 

Arnfinn Andersen, UiO

10.00-11.00

Om formidling av forskning

 

Nina Kristiansen, KILDEN

- og andre

11.30-13.00

Formidling fortsetter

 

 

13.00-13.15

Oppsummering og avslutning

Programstyret

 

Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet