kjonnsforskning.no

Om arrangementet

Prosjektleder: Trine Annfelt, NTNU

Støttebeløp: 200.000 kroner

Søk på nettstedet hos Google

Heteronormativity - a fruitful concept?

Conference June 4 - 7, 2005 in Trondheim

Organising committee

Participants on the project ‘When Heterosexuality Has To Explain Itself’,
coordinated by Trine Annfelt, Norwegian University of Science and Technology:

Britt Andersen
Trine Annfelt
Agnes Bolsø
Janne Bromseth
Guro Korsnes Kristensen
Kari Melby
Elin Havelin Rekdal

Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet