kjonnsforskning.no

Programinternt seminar 2005

14. - 16. september 2005, Radisson SAS Hotel, Ålesund

Onsdag 14.9.

Tid

Tema

Innledere

13.00-13.15

Velkommen!

 

Anne-Jorunn Berg, programstyreleder

13.15-14.30

The Uses of Masculinity Studies: Retrospective and prospective

Spørsmål og diskusjon

Michael Kimmel, State University of New York, Stony Brook, USA

14.45-15.45

The transformation of sexuality. Youth culture, gender and identity

Spørsmål og diskusjon

Thomas Johansson, Göteborgs universitet/ programstyret

16.00-17.00

Presentasjon av postdoktorprosjekt:

Vennskap og parforhold i en heteronormativ kultur i endring

Arnfinn Andersen, UiO

Kommentator:

Tone Hellesund, UiB

17.00-18.00

Presentasjon av doktorstip.prosjekt:

Marginale idealer? En studie av sammenhengen mellom maskuline idealer og menns praksis blant en gruppe pakistanere i Norge

Thomas Walle, NOVA

Kommentator:

Trine Annfelt, NTNU

Torsdag 15.9.

Tid

Tema

Innledere

9.00-10.15

Gender and video games: masculinity, femininity and new technologies

Spørsmål og diskusjon

Valerie Walkerdine, Cardiff University, UK

10.45-11.45

 

Presentasjon av dr.stip.prosjekt:

Ufullendte kvinner og menn? En kulturvitenskapelig studie av barnfrie (frivillig barnløse) par

Hilde Hauglid, UiB

Kommentator:

Jørgen Lorentzen, UiO

15.00-16.00

Presentasjon av doktorstip.prosjekt:

Familieplanlegging – bak tallene. Kjønnede diskurser om reproduksjonsprosesser blant ikke-vestlige minoriteter i det ’likestilte’ Norge

 

Guro Korsnes Kristensen, HiNT/NTNU

Kommentator:

Ann Therese Lotherington, NORUT

16.15-17.15

 

Presentasjon av doktorstip.prosjekt:

Russiske kvinners utforming og forvaltning av ”kvinnelighet” på tvers av grenser

Marit Hopland Engebretsen, UiTø

Kommentator:

Lise Widding Isaksen, UiB

Fredag 16.9.

Tid

Tema

Innledere

9.00-9.45

Presentasjon av forskerprosjekt:

Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter  

Vibeke Blaker Strand, UiO

10.15-11.15

Presentasjon av doktorstip.prosjekt:

Mannlige og kvinnelige identitetsprosjekter i moderne arbeids- og familieorganisasjoner: Polarisering eller samspill?

Helene Aarseth, SKK, UiO

Kommentator:

Agnes Andenæs, NOVA

 

11.30-12.30

Presentasjon av postdoktorprosjekt:

Når likestilling blir ulikhet. Kjønn, etnisitet og heteroseksualitet i arbeidslivet

Berit Gullikstad, NTNU

Kommentator:

Anne Britt Flemmen, UiTø

12.30-12.45

Oppsummering og avslutning

Programstyret/alle

Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet