kjonnsforskning.no

Om arrangementet

Prosjektledelse: FOKK og Nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning ved UiS

Støttebeløp: 150.000 kroner

Søk på nettstedet hos Google

Det likestilte samfunn? Kjønn, helse og velferd

Konferanse 8. - 9. juni 2006 ved Universitetet i Stavanger

Konferansen ble arrangert av FOKK i samarbeid med Nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger. 

bigfoto.com

Målgruppen for konferansen var kvinne- og kjønnsforskere, undervisningspersonell og ledere og praktikere i sosial- og helsesektoren, som er opptatt av kjønn som en sentral dimensjon for å forstå samfunnet i alle dets deler, fra det strukturelle og materielle til det relasjonelle, psykologiske og symbolske.

På programmet

Dr. Ian Banks, President European Men’s Health Forum:
The Health Service: A No Mans Land?

Ulla-Britt Lilleaas, førsteamanuensis, Høgskolen i Agder og Universitetet i Oslo:
Sammenhenger og utfordringer i kjønnsforskning; mannsperspektiv versus kvinneperspektiv

Kirsti Malterud, professor, Universitetet i Bergen:
Kjønn i medisinsk teori og praksis – usynlig eller selvlysende?

Sasha Roseneil, professor of Sociology and Gender Studies, University of Leeds, UK and professor II, Universitetet i Oslo:
Sutured Selves, Queer Connections: Care and Well-being at the Cutting Edge of Individualization

Bjarne Vandeskog, førsteamanuensis, Høgskolen Stord – Haugesund:
Kjønn, helse og relasjonslogikk – med utgangspunkt i en studie av relasjoner mellom fedre og sønner

Marja-Liisa Honkasalo, MD., PhD., senior fellow, Academy of Finland, professor II i medisinsk genusforskning ved Universitetet i Oslo:
Gendering Health and Illness – Notes on Everyday and Professional Views
in the Nordic Countries.

I tilknytning til konferansen ble også generalforsamling for FOKK arrangert.

Konferansen ble støttet av programmet Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring i Norges forskningsråd.

Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet