kjonnsforskning.no

Programinternt seminar 2007

26. - 28. september 2007, Radisson SAS Hotell, Bodø

Onsdag 26.9.07

Tid

Tema

16.00-16.15

Velkommen!

Anne-Jorunn Berg

16.15-17.00

Om norsk kjønnsforskning og nye teoretiske utfordringer – sett fra Danmark 

Spørsmål og diskusjon 

Karen Sjørup

17.15-18.00

Några reflektioner från en svensk genusforskare

Spørsmål og diskusjon 

Thomas Johansson

Torsdag 27.9.07

Tid

Tema

9.00-9.45

Hva ser hun etter? Vitenskapelig artikkelskriving sett fra redaktørstolen

Innlegg ved Jorun Solheim, Tidsskrift for kjønnsforskning

Spørsmål og diskusjon 

10.00-10.20

Informasjon om nytt program for kjønnsforskning

Ved Unni Langås og Siri Tønseth

13.00-18.00

Skrivekurs

Professor Sissel Lie, NTNU

Fredag 28.9.

Tid

Tema

9.00-10.30

Skrivekurs fortsetter

11.00-11.30

Formidling i programmets sluttfase – ved KILDEN

12.30

Presentasjoner fra prosjektene
- i to parallelle sesjoner

Sesjon A:

I. Hilde Danielsen: Kommunikasjon og kjønn i heteroseksuelle parforhold

Kommentator: Åse Røthing

II. Christine Hamm: Plutselig psykotisk – moderne moderskap hos Trude Marstein

Kommentator: Anka Ryall

III. Trine Annfelt: Likestilling mellom barn og likestilling av fedre? Om historisk innleiring og endringer i det heteronormale

Kommentator: Agnes Andenæs

Sesjon B:

I. Ellen Andenæs og Berit Gullikstad: De vanskelige temaene

Kommentator: Thomas Johansson

II. Marianne Brantsæter: Håret er kvinnens pryd – eller?

Kommentator: Norman Anderssen

III. Ann-Therese Lotherington: Konstruksjon av kjønn/norskhet i kjernefamilien

Kommentator: Tone Hellesund

16.00 Avslutning og oppsummering  
Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet