kjonnsforskning.no

Programinternt seminar 2006

5. - 6. oktober 2006, Neptun hotell, Bergen

Torsdag 5.10.

Tid

Tema

Innledere

13.00-13.15

Velkommen!

 

Anne-Jorunn Berg, HiBo, programstyreleder

13.15-14.15

Er all kjønnsforskning kjønnsforskning? Tanker om trender og tabuer i et
fremvoksende kunnskapsfelt

Spørsmål og diskusjon

Cathrine Holst, Senter for vitenskapsteori, UiB

14.45-15.45

Skeive strategier i idretten: Betydningen av synlig brudd på heteroseksuell praksis i en offentlig kontekst

Spørsmål og diskusjon

Heidi Eng, UiO  

Kommentator:

Norman Anderssen, UiB/programstyret  

16.00-17.00

Likestilling og fruktbarhet. Har foreldres bruk av fødselspermisjon og kontantstøtte betydning for videre barnefødsler?   

Spørsmål og diskusjon

Kari Skrede og Trude Lappegård, SSB

Kommentator:

Tove Fjell, UiB

17.15-18.00

Sex(y) kunst

Spørsmål og diskusjon

Wencke Mühleisen, UiO

Fredag 6.10.

Tid

Tema

Innledere

9.00-10.15

Køn, etnicitet og skoleliv

Spørsmål og diskusjon

 

Dorthe Staunæs, Danmarks Pædagogiske Universitet

10.45-11.45

Mangfoldig likestilling i familiesfæren? Virkninger av norsk mangfolds- og likestillingspolitikk    

Spørsmål og diskusjon

Ann Therese Lotherington, NORUT

Kommentator:

Berit Gullikstad, NTNU

12.45-13.45

Visjon, situasjon, utfordring.  Likestilling og barnelovgivning i Norge   

Spørsmål og diskusjon

Bjarne Markussen, HiA

Kommentator:

Jørgen Lorentzen, UiO  

14.15-15.45

 

 

OM FORMIDLING

Visning av TV-filmen Mammaranet (ca 20 min.). Diskusjon av formidling på TV/film

KILDEN 

 

Lise Widding Isaksen, UiB


Nina Kristiansen
, KILDEN

15.45-16.00

Oppsummering av seminaret

Programmets avslutningsplaner  

Planlegging av et nytt kjønnsforskningsprogram

Programstyret m.fl.

Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet