kjonnsforskning.no

Arrangører

  • Forskningsprogrammet Kjønnsforskning: Kunnskap, grenser, endring i Norges forskningråd
  • Forskningsprogrammet Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner (IMER)
  • Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
  • KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning
Søk på nettstedet hos Google

Diskrimineringens mange former: forskning – politikk – praksis

Dagsseminar 27. november 2007 i Oslo

Seminaret tok opp diskriminering fra ulike ståsteder. Å se på flere diskrimineringsgrunnlag samtidig har ført til utvikling av teorier om interseksjonalitet, dvs. det å undersøke samspillet mellom ulike typer kjennetegn ved mennesker. Seminaret var et tverrfaglig møtested for å forsøke å se kjønn, etnisitet, seksuell orientering, funksjonsevne og alder i sammenheng når det gjelder diskriminering.

Fra seminarprogrammet
Samspill og sammenhenger søkes!Samspill og sammenhenger søkes!

Colm O'Cinneide, forsker ved Faculty of Laws, University College London

Berit Gullikstad, forsker ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU
Hvordan spiller ulike diskrimineringsformer sammen og styrker eller svekker hverandre? 
Vedlegg til høyre (powerpoint)

Bjørg Unstad, avdelingsleder, Likestillings- og diskrimineringsombudet
Fra lovverk til likestilling: Å bekjempe diskriminering fra et ombuds ståsted
Vedlegg til høyre (powerpoint)

Forskere som bidro

Eksterne lenker

- Forbud er ikke nok

(forskningsradet.no)

Les intervju på IMERs sider

Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet