kjonnsforskning.no

Arrangementer

Disse arrangementene ble avholdt med midler fra forskningsprogrammet Kjønnsforskning: Kunnskap, grenser, endring.

Merk at samtlige arrangementer er avsluttet.

© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet