kjonnsforskning.no
Heidi Eng
Idretter har også kjønn.
Heidi Eng

Etternavn:
Eng
Fornavn:
Heidi

Ansettelsesforhold

Arbeidssted:
Diakonhjemmet Høgskole
Stilling:
førsteamanuensis

Utdanning

Utdanningsgrad:
dr.scient.
Disiplin:
idrettsvitenskap

Heidi Eng var tidligere ansatt ved Universitetet i Oslo.
Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet