kjonnsforskning.no
Tor Folgerø

I vår kultur ser det ut til å eksistere krav om bestemte samsvar mellom kroppsleg kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Tor Folgerø

Etternavn:
Folgerø
Fornavn:
Tor

Ansettelsesforhold

Arbeidssted:
Os Gymnas
Stilling:
lektor

Utdanning

Utdanningsgrad:
cand.philol.
Disiplin:
etnologi
Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet