kjonnsforskning.no
Britt Andersen
Heteronormen forteller oss ikke bare at vi må være heteroseksuelle, men også hva som er den riktige og normale måten å være hetero på.
Britt Andersen

Etternavn:
Andersen
Fornavn:
Britt

Ansettelsesforhold

Arbeidssted:
NTNU
Stilling:
førsteamanuensis
Nettsted:

Utdanning

Utdanningsgrad:
dr.art.
Disiplin:
litteraturvitenskap
Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet