kjonnsforskning.no
Kari Skrede
Manglende likestilling bremser fødsler.
Kari Skrede

Etternavn:
Skrede
Fornavn:
Kari

Ansettelsesforhold

Arbeidssted:
Statistisk sentralbyrå
Stilling:
forsker

Utdanning

Utdanningsgrad:
cand.oecon.
Disiplin:
sosialøkonomi
Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet