kjonnsforskning.no
Agnes Andenæs
Ved å gå «omveien» om innholdet i omsorgsoppgaven, altså hva som skal deles mellom foreldre, får vi et bedre grunnlag for å utforske og diskutere hvordan det deles.
Agnes Andenæs

Etternavn:
Andenæs
Fornavn:
Agnes

Ansettelsesforhold

Arbeidssted:
Universitetet i Oslo
Stilling:
førsteamanuensis
Nettsted:
Arbeidssted:
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Stilling:
forsker II
Nettsted:

Utdanning

Utdanningsgrad:
dr.polit.
Disiplin:
psykologi

I prosjektperioden var Agnes Andenæs ansatt som forsker ved Norsk insitutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Hun er fortsatt tilknyttet instituttet i en 20 % stilling.
Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet