kjonnsforskning.no
Jørgen Lorentzen
Menn utestenges ved hjelp av lover og sannheter om hva som er best for barnet, og av en idealisering av morsrollen.
Jørgen Lorentzen

Etternavn:
Lorentzen
Fornavn:
Jørgen

Ansettelsesforhold

Arbeidssted:
Universitetet i Oslo
Stilling:
postdoktor
Nettsted:

Utdanning

Utdanningsgrad:
dr.art.
Disiplin:
litteraturvitenskap
Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet