kjonnsforskning.no
Ulla-Britt Lilleaas

Både mine og andres studier tyder på at menn i mindre grad enn kvinner snakker om sine lidelser, mange benekter at noe er i veien og lider heller i stillhet.

Ulla-Britt Lilleaas

Etternavn:
Lilleaas
Fornavn:
Ulla-Britt

Ansettelsesforhold

Arbeidssted:
Universitetet i Agder
Stilling:
professor
Nettsted:

Utdanning

Utdanningsgrad:
dr.polit.
Disiplin:
sosiologi

I prosjektperioden var Ulla-Britt Lilleaas ansatt som forsker ved Universitetet i Oslo.
Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet