kjonnsforskning.no
Britt Kramvig

Hvordan forhandler kvinner sin posisjon i skjæringspunktet mellom norsk likestillingspolitikk og tradisjonell samisk kjønnsarbeidsdeling?

Britt Kramvig

Etternavn:
Kramvig
Fornavn:
Britt

Ansettelsesforhold

Arbeidssted:
Norut
Stilling:
seniorforsker
Nettsted:

Utdanning

Utdanningsgrad:
dr.polit.
Disiplin:
sosialantropologi
Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet