kjonnsforskning.no
Tove Ingebjørg Fjell
Kvinner som ikke ønsker egne barn opplever at deres valg kritiseres og ikke tas alvorlig av omgivelsene.
Tove Ingebjørg Fjell

Etternavn:
Fjell
Fornavn:
Tove Ingebjørg

Ansettelsesforhold

Arbeidssted:
Universitetet i Bergen
Stilling:
førsteamanuensis

Utdanning

Utdanningsgrad:
dr.art.
Disiplin:
kulturvitenskap
Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet