kjonnsforskning.no
Stina Hansteen Solhøy

Religiøse trossamfunn er de eneste organisasjonene i Norge med rett til å forskjellsbehandle på grunnlag av kjønn og samlivsform.

Stina Hansteen Solhøy

Etternavn:
Solhøy
Fornavn:
Stina H.

Ansettelsesforhold

Arbeidssted:
Universitetet i Oslo
Stilling:
stipendiat

Utdanning

Utdanningsgrad:
cand.polit.
Disiplin:
statsvitenskap
Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet